Realizace projektu ECDL

Projekt "Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů"

vice

Informace o projektu IPMA

Příprava projektových manažerů státní správy podle IPMA stupně D

vice

Celková úspěšnost v ECDL testování

V rámci projektu máme 1497 úspěšných držitelů certifikátu ECDL Start!

vice

Odkazy