Realizace projektu ECDL

Projekt "Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů"

Ministerstvo vnitra ČR od 15. 2 .2010 realizovalo projekt "Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů". Cílem projektu bylo proškolit v "Přípravných e-learningových kurzech na zkoušku ECDL"  2.200 zaměstnanců správních úřadů a otestovat jejich dovednosti dle konceptu ECDL. Realizace projektu byla dle harmonogramu ukončena k 31.1.2013. 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit počítačovou gramotnost zaměstnanců správních úřadů a standardizovaně ji ověřit s využitím mezinárodního konceptu European Computer Driving Licence, dále jen ECDL. Projekt řešil potřebu připravit profesionální úředníky veřejné správy, kteří využívají informační a komunikační technologie jako běžnou součást své práce. Na úrovni státní správy měl projekt ambice přispět k řešení problémových oblastí vyhodnocených ve „Strategii realizace Smart Administration v období 2007-2015“. Konkrétně neefektivní využívání ICT a nízkou počítačovou gramotnost zaměstnanců.

 V rámci projektu byly vytvořeny „Přípravné e-learningové kurzy na zkoušku ECDL Start“ ve třech platformách - MS Office 2003, MS Office 2007 a MS Office 2010. Jedním z indikátorů bylo proškolit e-learningovou formou nejméně 2.200 zaměstnanců správních úřadů. Indikátor jsme splnili na hodnotu 2.329.
 
Druhý indikátor projektu zahrnoval otestování dovedností absolventů přípravných e-learningových kurzů dle konceptu ECDL. Indikátor byl nastaven na hodnotu 1.430 úspěšných držitelů certifikátu ECDL Start. Testování probíhalo v Akreditovaném středisku MV ČR. Celkem jsme v rámci projektu otestovali 1.865 zaměstnanců správních úřadů, z nichž 1.497 obdrželo osvědčení ECDL Start.
 
Do projektu se zapojilo celkem 40 správních úřadů.
 
Celkové dotace: 5 605 880,- Kč
 
Celkové náklady: 5 199 540,- Kč

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili a pomohli nám splnit hodnoty indikátorů, ke kterým jsme se zavázali!

Realizační tým

Odkazy